Curriculum

MUDr. Milan Široký 

 • Miejsce pracy:
  • Gastroenterologie s.r.o.,
   Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové
 • Wykształcenie:
  • Szkoła podstawowa (1961 - 1969)
  • Gimnazjum J.K.Tyla w Hradec Kralove (1970 - 1974)
  • Wydział medycyny Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove (1974 - 1980)
 • Zatrudnienie:
  • Oddział wewnętrzny szpitala w Jaromierzu (1980 - 1985)
  • Oddział wewnętrzny szpitala w Nowym Bydżowie(1985 - 1994)
  • Klinika uniwersytecka w Hradec Kralove (1994 - 2006)
  • Prywatne ambulatorium internistyczne i gastroenterologiczne(2002 - 2006)
  • Gastroenterologie s.r.o. (2006 - dotąd)
 • Specjalizacja:
  • Atest internistyczny pierwszego stopnia (1984)
  • Dodatkowy atest z gastroenterologii (1994)
  • Kurs specjalistyczny z diagnostyki funkcyjnej (Stockholm 1995)
 • Członkostwo w towarzystwach specjalistycznych:
  • Członek Czeskiego i Słowackiego Towarzystwa Gastroenterologicznego od 1986 roku
  • Członek Sekcji Koloproktologicznej Czeskiego Towarzystwa Chirurgicznego od 1999 roku

Publikacje

 1. Chroniczna szczelina analna po leczeniu wewnętrznym lateralnym sfinkterotomii oraz następującej analnej manometrii. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 1997, 40, 13-15
 2. Znaczenie diagnostyczne ambulatoryjnej przełykowej pH-metrii u chorych na refluksową chorobę żołądkowo-przełykową. Čes. A Slov.Gastroent.,1998, roč.52,č.2, s. 60-63
 3. Zmiany pH żołądkowego po podaniu preparatu Zantac eff., Mini - inwazyjna terapia, III,5, s. 142-143
 4. Zastosowanie botulotoxinu w terapii achalazji. Pierwsze doświadczenia z leczeniem trzech chorych. Čes. A Slov. Gastroent., 1998, roč.52, č.3, s. 106-109
 5. Botulotoxin w leczeniu szczeliny analnej. Własne doświadczenia. Čes. A Slov. Gastroent. 1999, roč.53, č.5, s. 150-152
 6. Široký, M., Rejchrt, S., Bureš, J.: Zastosowanie botulotoxinu w gastroenterologii (Botulinum toxin in Gastroenterology). Medicína v praxi, 10/2000, s. 33 – 34 
 7. Serum Leptin Concentration in Rats after Partial Hepatectomy. Gut, 2000, Supplement III, Vol. 47 
 8. Široký, M., Rejchrt, S., Kopáčová, M., Bureš, J.: Strategia leczenia achalazji przełyku. (The Strategy of Treatment Achalasia). Lékařské zprávy, 2001;46 (1-2) s. 60 – 61 
 9. Široký, M., Rejchrt, S., Kopáčová, M., Bureš, J.: Możliwości leczenia choroby hemoroidalnej. (Design of Treatment Trials for Haemorrhoids). Lékařské zprávy, 2001;46 (1-2) s. 61 
 10. Široký, M.,: Leczenie niestrawności funkcyjnej. (The Therapeutic Approach for Treating Dyspepsia). Lékařské listy, 2001;25 s. 29 – 30 
 11. Široký, M.: Klasyfikacja gastrointestynalnych zaburzeń . (The Classification of the Functional Gastrointestinal Disorders). Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, supplementum, listopad 2001 s. 24 – 25
    ...

 

 

Informacje

Gastrologia

Gastrologia to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny internistycznej. Podstawowymi metodadami badawczymi w endokoskopii są gastroskopia przeznosowa i kolonoskopia.

Otyłość

Otyłość i nadwaga leczone są bezinwazyjnie -balon żołądkowy BIB (BMI >27,0), dopasowywany balon SPATZ (BMI >35,0) oraz
EndBall (BMI> 27,0)

V leczeniu chorob hemoroidalnych aplikujemy pozachirurgiczne metody, takie jak elastyczna ligatura
Barrona, laserowa fotokoagulacja (Infra-Rot) oraz laser diodowy (Help-HALO)

Technika regenracyjna hydrokolonoterapii pozwala wypłukać jelita tym samym wspierając
oczyszczenie organizmu i pomagajac przy przewlekłych problemach z zatwardzeniem lub biegunką
oraz jako przygotowanie do badania kolonoskopowego.