Cennik zabiegów

Balon żołądkowy (BIB)

 

1.200,- €  (33.000,-CZK)

     

 

Cena obejmuje badanie wstępne, umiejscowienie i wyjęcie balonika oraz asystę tłumacza podczas całego procesu leczenia.

 

Gastroskopia przeznosowa
wraz z asystą tłumacza    

60,- €    (1.650,-CZK)

Cena obejmuje  badanie na Helicobacter pylori.

 

Kolonoskopia

80,- €    (2.200,-CZK)

Cena obejmuje przekład zaświadczenia lekarskiego.

 

Ligatura Barrona (1 sesja)

Laser diodowy (HeLP-HALO)

 20,- €      (550,-CZK)

      150,- €   (4.100,-CZK)

Cena obejmuje przekład zaświadczenia lekarskiego.

 

Hydrokolonoterapia (1 sesja)

25,- €       (690,-CZK)

 

Asysta tłumacza (z wyjątkiem BIB, gastroskopii)   

20,- €       (550,-CZK)

 

Cena obejmuje  oraz przekład zaświadczenia lekarskiego.

Wizytę można odwołać najpóźniej 24 godziny przed zabiegiem.  W przeciwnym wypadku klientowi zostanie naliczona storno-opłata 100,- EUR
 

 

Gastrologia

Gastrologia to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny internistycznej. Podstawowymi metodadami badawczymi w endokoskopii są gastroskopia przeznosowa i kolonoskopia.

Otyłość

Otyłość i nadwaga leczone są bezinwazyjnie -balon żołądkowy BIB (BMI >27,0), dopasowywany balon SPATZ (BMI >35,0) oraz
EndBall (BMI> 27,0)

V leczeniu chorob hemoroidalnych aplikujemy pozachirurgiczne metody, takie jak elastyczna ligatura
Barrona, laserowa fotokoagulacja (Infra-Rot) oraz laser diodowy (Help-HALO)

Technika regenracyjna hydrokolonoterapii pozwala wypłukać jelita tym samym wspierając
oczyszczenie organizmu i pomagajac przy przewlekłych problemach z zatwardzeniem lub biegunką
oraz jako przygotowanie do badania kolonoskopowego.